Pinterest:
Ik heb hierop mijn eigen borden gemaakt 'Oefentherapie Cesar' en 'Kinderoefentherapie'. Hierop kan je zien wat ik doe in mijn behandelingen met kinderen en volwassenen.

https://nl.pinterest.com/CesarDelfshaven/?etslf=13841&eq=kinderoefe 


VvoCM:
Dit is de beroepsgroep van de oefentherapeuten. Op deze site staat veel extra informatie mocht je deze nog nodig hebben.

www.vvocm.nl 


Kinderoefentherapie platform:
Voor de specialisatie kinderoefentherapie is er een aparte site gemaakt voor alle informatie omtrent dit onderwerp. Dit geldt voor ouders/verwijzers en scholen.

www.kinderoefentherapie.nl 


Kwaliteitsregister paramedici:
Om de kwaliteit hoog te houden zijn alle medewerkers aangesloten bij dit kwaliteitsregister. Op de site vind je alle aangesloten paramedici in de buurt. 

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl 


Deze praktijk:
www.oefentherapiedelfshaven.nl 

AVG / Privacy / Klachten

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, wordt een persoonlijk behandeldossier opgesteld. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacyreglement van toepassing:

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking
Binnen de praktijk worden gegevens van patiënten verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening;
- Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waar onder kwaliteitsbewaking van de zorg;
- Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
- Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
De rechtsgrond voor verwerking van deze gegevens is de WGBO. (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

De gegevens die worden verwerkt zijn:
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail adres, BSN, zorgverzekeringsgegevens, behandelgegevens, gegevens over gezondheid. Conform de Wbgo moeten patiëntengegevens 15 jaar bewaard worden.

Rechten van de betrokkene
De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen de praktijk uw persoonsgegevens verwerkt.

Recht op inzage, rectificatie, gegevens verwijdering of overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Door middel van een schriftelijke aanvraag of per e-mail, kunt u de oefentherapeut vragen om een overzicht van de gegevens te geven. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de oefentherapeut verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of op uw verzoek verstrekt te worden in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers; de persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van meetinstrumenten, vragenlijsten of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportibiliteit geldt niet voor gegevens zoals bijvoorbeeld conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.
Het recht op rectificatie of verwijdering kan als de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Er moet binnen vier weken gereageerd zijn op uw verzoek. De verantwoordelijke moet de wijzigingen binnen 3 maanden uitvoeren en zo snel mogelijk doorgeven.

Niet eens met de verwerking?
Bij het begingesprek zal u gevraagd worden of u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit meteen aangeven.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Voor meer informatie zie klachtenregeling.

_____________________________________________________________________________________

Facebook

We hebben nu ook een facebook pagina: https://www.facebook.com/kinderOTDelfshaven/. Hierop kan je het laatste nieuws en ontwikkelingen volgen. Ook staan er leuke oefeningen en tips op. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

_____________________________________________________________________________________

Tabletnek? Gameboyrug?

De technologie gaat vooruit, dat is niemand ontgaan. Bijna iedereen heeft thuis wel een computer/laptop, een playstation/xbox, tablet of een nintendo ds. Jonge kinderen zijn steeds meer vaardig met deze apparaten en worden er zelfs beter in dan hun ouders. Dat kinderen te weinig beweging krijgen doordat ze vaker spelletjes spelen binnen was al algemeen bekend, maar doordat ze continu stil zitten en vaak in een verkeerde houding kan dit nadelige gevolgen hebben voor de nek en de rug. Tips om goed te zitten met een tablet:
- ga eens op je buik liggen met je tablet
- houd je hoofd rechtop en kijk met de ogen naar beneden naar de tablet
- wissel voldoende van houding (staand/zittend/liggend)
- maak indien nodig een afspraak met de cesartherapie voor tips om nek en rugklachten te voorkomen

http://www.ad.nl/home/dag-muisarm-hier-is-de-tabletnek~acb3aecb/ 
_______________________________________________________________________________________________

Spierkracht holt achteruit!

De kinderen van tegenwoordig bewegen een stuk minder dan vroeger. Als ik buiten loop, zie ik veel minder kinderen spelen in de speeltuin dan in mijn herinneringen. Er is nu ook bewijs voor gevonden dat de huidige kinderen minder sterk zijn dan vroeger.

Net zoals weinig bewegen bij ouderen een nadelig effect heeft, geldt dit ook voor kinderen. Kinderen en pubers krijgen bijvoorbeeld eerder klachten aan de rug en nek. Dit kan voorkomen worden! Ga lekker met je kinderen vaker buiten spelen of laat ze vaker op de buik liggen bij tv kijken. Zijn er nou toch klachten ontstaan, wacht dan niet af en maak een afspraak bij een oefentherapeut!

https://www.dvhn.nl/sport/Spierkracht-kinderen-holt-achteruit-21247527.html  

_______________________________________________________________________________________________

Onhandige kinderen, kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling of een afwijkende motorische ontwikkeling hebben baat bij behandeling door onze kinderoefentherapeuten.

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Onderzoek en behandeling

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Vergoeding

Kinderen tot 18 jaar worden voor 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Er is hierbij geen sprake van eigen risico. Indien er meer behandelingen nodig zijn, wordt dit uit de aanvullende verzekering gehaald. 

 

 

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

 

Aandoeningen die behandeld kunnen worden:
- Rugklachten, zoals hernia, artrose en scoliose
- Nek en schouderklachten
- Spierspanningshoofdpijn
- Gewrichtspijn
- Zwangerschaps gerelateerde bekkenklachten
- Houdingsafwijkingen
- Myogene klachten

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat zijn gesneden op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten. 

 

Openingstijden

Maandag: x
Dinsdag: 15.00-20.00 uur
Woensdag: 09.00-20.00 uur
Donderdag: x
Vrijdag: 12.00-17.00

Let op: dit is slechts een indicatie. Er wordt op afspraak gewerkt!

Contactgegevens

Schiedamseweg 185
3026 AM Rotterdam 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 0641861630
Klik op onderstaande link voor een routebeschrijving:
Google Maps